Logo Depurclorc/. Gremi Sabaters, 32
07009 - Palma de Mallorca
Tels.: 971 43 14 03 / 43 13 88 - Fax: 971 75 80 30